Event box

Organise and annotate your images in Tropy

Organise and annotate your images in Tropy:
This workshop is aimed at those working with large amounts of image material such as scanned manuscripts, photographs, letters, illustrations, and so on, and who need a tool to keep order, annotate and link metadata to the images, e.g. archive information.
During this workshop, we will demonstrate the digital tool Tropy. Feel free to bring material from your own research to test the tool on!
After attending this course you will have learned to:

 • Upload your image material
 • Organise the material into "projects"
 • Create metadata at "project" level and at image level
 • Annotate and transcribe
 • Search and organise
 • How to back up and export the material


No previous experience is required to take this introductory course.

Cannot make it this date? You can book an appointment at another time better suited for you.

This session will be held in English. For sessions in Swedish, see the calendar or book an appointment!


Organisera och annotera dina bilder i Tropy:

Denna verkstad riktar sig till dig som tänker arbeta med större mängder av bildmaterial som inskannade handskrifter, fotografier, brev, illustrationer m.m. och behöver ett verktyg för att hålla ordning, annotera och knyta an metadata till bilderna t.ex. arkivinformation.

Under tillfället kommer vi att titta på det digitala verktyget Tropy. Ta gärna med dig material från din egen undersökning att testa verktyget på!

Efter att ha deltagit i denna kurs kommer du att ha lärt dig att:

 • Ladda upp ditt bildmaterial
 • Organisera materialet i ”projekt”
 • Skapa metadata, på ”projekt”-nivå och bildnivå
 • Annotera och transkribera
 • Söka och organisera
 • Hur man gör backup och exporterar materialet

Ingen tidigare erfarenhet krävs för att gå denna introduktionskurs.

Passar inte datumet? Då kan du boka tid för handledning när det passar dig bättre.

Tillfället kommer att hållas på svenska. För tillfällen på engelska, se kalendariet eller boka handledning

Relaterad guide / Related library guide: Data Processing and Analysis

Datum / Date:
Wednesday 12 June 2024
Tid / Time:
10:15–11:30
Plats / Location:
Carolina Plan 4,5 Café
Campus:
Carolina Rediviva
Målgrupp / Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Kategorier / Categories:
  Databearbetning / Data processing > Bilder / Images     Språk / Language > English  

Föranmälan krävs. Det finns 14 lediga platser. / Registration is required. There are 14 seats available.

Liknande evenemang / More events like this

 

Arrangör / Event organiser