Event box

From traditional database searches to AI-assisted information retrieval Online

In this presentation, we will discuss tools that might be useful in some stages in your research process. Our focus is on AI tools designed for efficient information retrieval. We will present some examples of search tools that have included AI-elements. We also discuss the pros and cons of using these kinds of tools. 

This session will be held in English. For sessions in Swedish, see the calendar or book an appointment!


I den här presentationen kommer vi att diskutera verktyg som kan vara användbara i din forskningsprocess. Vårt fokus ligger på AI-verktyg utformade för effektiv informationssökning. Vi kommer att presentera några exempel på sökverktyg som har AI-element. Vi diskuterar också för- och nackdelar med att använda den här typen av verktyg.

Tillfället kommer att hållas på engelska. För tillfällen på svenska, se kalendariet eller boka handledning

Datum / Date:
Friday 23 August 2024
Tid / Time:
11:15–12:00
Målgrupp / Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Kategorier / Categories:
  Informationssökning / Information retrieval     Språk / Language > English  
Online:
Det här evenemanget är online. / This is an online event.

Föranmälan krävs. Det finns 45 lediga platser. / Registration is required. There are 45 seats available.

Liknande evenemang / More events like this

 

Arrangör / Event organiser

Profile photo of Zandra Flygh
Zandra Flygh
Görel Sundström