Upcoming Events

Profile Details

Tove Ohlström
  • Informationssökning och källkritik inom humaniora, utbildningsvetenskap, språk och samhällsvetenskapliga ämnen.
  • Skriva källhänvisningar och referenslistor enligt olika referensstilar.
  • Referenshanteringsprogram (Zotero, Endnote).

  • Information searching and source evaluation in the humanities, pedagogy and educational science, languages and social sciences.
  • Writing references and citing sources according to your reference style.
  • Reference management software (Zotero, Endnote).

Hitta mig: på Karin Boye-biblioteket, Campus Engelska Parken

Find me: at the Karin Boye Library, English Park Campus

Email: tove.ohlstrom@ub.uu.se