Event box

Introduktion till GIS och geodata / Introduction to GIS and geodata

Introduktion till GIS och geodata / Introduction to GIS and geodata Online

I denna verkstad får du lära dig om hur du kan använda GIS (geografiska informationssystem) och geodata i din forskning. Under verkstaden kommer vi att titta på några digitala metoder och verktyg för behandling av geodata och GIS. Instruktioner för förberedelser (t.ex. installation av program) kommer att skickas ut till deltagarna innan verkstaden.

Ingen tidigare erfarenhet krävs.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


In this workshop you will learn about using GIS (Geographical Information Systems) and geodata you research. We will look into digital methods and tools for GIS and geodata. Instructions for preparation (e.g. installing software) will be sent out to the participants before the workshop.

No previous experience is required.

If requested, the course will be given in English.

Related LibGuide: Databearbetning och -analys

Date:
Wednesday 17 March 2021
Time:
09:30 - 10:45
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Categories:
  Databearbetning och -analys / Data Processing and Analysis  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.

Registration is required. There are 12 seats available.

Event Organizer

Zandra Flygh
Profile photo of Karolina Andersdotter
Karolina Andersdotter

Bibliotekarie med inriktning mot digitala metoder vid Uppsala universitetsbibliotek.

Digital scholarship librarian at Uppsala University Library.

More events like this...