Event box

Introduktion till GIS och geodata / Introduction to GIS and geodata

Introduktion till GIS och geodata / Introduction to GIS and geodata Online

I denna verkstad får du lära dig grunderna i hur du kan använda GIS (geografiska informationssystem) och geodata i din forskning. Under verkstaden kommer vi att titta på hur du hittar eller skapar geodata och hur du kan analysera och visualisera den i QGIS.

Innan workshopen behöver du ha installerat QGIS på din dator. Program och installationsinstruktioner finns här. QGIS har öppen källkod och är därför gratis att ladda ned och använda. Om du redan har ett dataset du vill arbeta med, t.ex. en lista på ortnamn eller ett nedladdat dataset med koordinater, ta gärna med dig det till workshopen.

Ingen tidigare erfarenhet krävs.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.


In this workshop you will learn about using GIS (Geographical Information Systems) and geodata in your research. We will look into how you can find and/or create geodata and how you can analyse and visualise this data in QGIS.

In preparation of the workshop, you need to install QGIS on your computer. Software and installation instructions can be found here. QGIS is open source software and is therefore free to download and use. If you already have a data set you want to work with, i.e. a list of place names or a downloaded data set with coordinates, please bring this with you to the workshop.

No previous experience is required.

If requested, the course will be given in English.

Related LibGuide: Databearbetning och -analys

Date:
Wednesday 17 March 2021
Time:
09:30 - 10:45
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student     Student  
Categories:
  Databearbetning och -analys / Data Processing and Analysis  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.
Registration has closed.

Event Organizer

Zandra Flygh
Profile photo of Karolina Andersdotter
Karolina Andersdotter

Bibliotekarie med inriktning mot digitala metoder vid Uppsala universitetsbibliotek.

Digital scholarship librarian at Uppsala University Library.

More events like this...