Event box

Introduktion till systematisk och strukturerad litteratursökning [steg 1] / Introduction to systematic and structured searching [step 1]

Introduktion till systematisk och strukturerad litteratursökning [steg 1] / Introduction to systematic and structured searching [step 1] Online

Denna workshop riktar sig till doktorander, post docs och forskare som vill veta mer om systematisk och strukturerad informationssökning. Den ger dig en bra grund för att sedan fördjupa dig i systematisk eller strukturerad litteratursökning. Vi fokuserar särskilt på exempel och tillämpningar från humaniora och angränsande ämnen, men alla forskare är välkomna.

Innehåll:

  • Vad är systematiska och strukturerade litteratursökningar?
  • Hur ser arbetsprocessens delmoment ut?  
  • Konkretisera ett forskningsämne med hjälp av en akronym 
  • Grundläggande sökprinciper (t.ex. antal databaser och användarbara filter)
  • Dokumentera sökstrategier för ökad transparens 

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Vi erbjuder fortsättningskurser (steg 2) i systematisk respektive strukturerad litteratursökning.


This workshop is aimed at PhD students, post docs and researchers who wish to learn more about systematic and structured searching. It is a good foundation to later learn more about systematic or structured searching. This time we focus especially on examples and possible applications from the humanities and adjacent disciplines, but all researchers are welcome. 

The workshop will include:

  • What are systematic and structured searches?
  • What steps are part of the process?
  • Using acronyms to specify your research topic
  • Basic principles for searching (e.g. number of databases and useful filters)
  • How to document your strategies for increased transparency 

If requested, the course will be given in English.

We offer follow-up courses (step 2) in systematic and structured searching. 

Date:
Wednesday 9 June 2021
Time:
10:15 - 11:00
Audience:
  Anställd/forskare/researcher     Doktorand/Ph.D. Student  
Categories:
  Informationssökning / Information retrieval  
Online:
This is an online event. Event URL will be sent via registration email.

Registration is required. There are 10 seats available.

Event Organizer

Agnes Kotka
Profile photo of Malin Barkelind
Malin Barkelind

More events like this...